Jobs

Eiendomsavdelingen søker to renholdere i 50 % fast stilling

Bad- og renholdsseksjonen søker to nye kolleger.   Seksjonen utfører renhold med bruk av moderne teknologi, ulike renholdsmaskiner og moppesystemer. Vårt renhold utføres i henhold til NS INSTA 800. Store deler av høgskolens bygningsmasse er i sluttfasen av en totalrehabilitering og lokalene er helt nye og moderne.   Arbeidsoppgaver ...

Faglig lederstilling ved Seksjon for kultur og samfunn - åremål 4 år

Ved Seksjon for kultur og samfunn er det ledig stilling som leder med tiltredelse 1. januar 2018.   Seksjonens fagområde Seksjon for kultur og samfunn har et sammensatt fagmiljø som underviser og forsker på flere ulike fagfelt. Seksjonen driver undervisning og forskning utfra samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiv, der ...

Faglig lederstilling ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne – åremål 4 år

Ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne er det en ledig stilling som leder med snarlig tiltredelse. Seksjonens fagområde Seksjon for fysisk prestasjonsevne skal gjennom utdanning, forskning og formidling bidra til forståelse for hva som bestemmer den menneskelige prestasjonsevnen. Seksjonens undervisning og forskning har et naturvitenskapelig perspektiv på hvordan den fysiske prestasjonsevnen kan påvirkes av optimal trening og teknikk. Seksjonens målgruppe er ...