Jobs

PhD position in Biostatistics and Sport Medicine

Oslo Sport Trauma Research Center (OSTRC) is seeking a dedicated and enthusiastic candidate for a full time PhD position in biostatistics and sports medicine. The position is funded by OSTRC and available for three years, with a possible extension of the period to include biostatistical advising to other research projects at OSTRC and the Department of Sports Medicine. Project description   A common research question in sports medicine is to study the relationship between workload and risk ...

Stipendiatstilling ved Senter for idrettsskadeforskning

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med basisfinansiering fra Kulturdepartementet, Helse Sør-Øst, den Internasjonale olympiske komite (IOC) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Senteret har som formål å forebygge sykdom og skader i idretten gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak og med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpine grener. Senter for ...

Faglig lederstilling 

Ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap er det ledig stilling som leder med tiltredelse så raskt som mulig. Institutt for idrett og samfunnsvitenskap er et nytt institutt på NIH etter sammenslåing av Seksjon for coaching og psykologi og Seksjon for kultur og samfunn. Instituttet har et sammensatt og kompetent fagmiljø som underviser og forsker på flere ulike fagfelt. Instituttet omfatter rundt 35 vitenskapelig ansatte som driver undervisning og forskning ut fra samfunnsvitenskapelige, ...

Førsteamanuensis i fotball, coaching og idrettspsykologi

Det er ledig en fast stilling som førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under seksjon for coaching og psykologi. Seksjonen har ansvar for undervisning og forskning i ballspill, coaching-vitenskap og idrettspsykologi. Seksjonen har et velutstyrt ball-laboratorium for ballspillanalyse og et moderne idrettspsykologisk laboratorium. Seksjonen er opptatt av samspillet mellom praksisfeltet, undervisning og forskning. Seksjonen tilbyr bachelorutdanning i trenerrollen og ...

Førsteamanuensis i trenerrollen og coaching

Det er ledig en fast stilling som førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under seksjon for coaching og psykologi. Seksjonen har ansvar for undervisning og forskning i ballspill, coacing-vitenskap og idrettspsykologi. Seksjonen har et velutstyrt ball-laboratorium for ballspillanalyse og et moderne idrettspsykologisk laboratorie.  Seksjonen er opptatt av samspillet mellom praksisfeltet, undervisning og forskning. Seksjonen tilbyr bachelorutdanning i trenerrollen og ...