Jobs

PhD stilling på Seksjon for kroppsøving og pedagogikk

Vi har en ledig stipendiatstilling på seksjon for Kroppsøving og pedagogikk. Stipendiaten vil inngå i seksjonens forskningsområder og stillingen er rettet mot følgende tema:- Forholdet mellom faglærerutdanning i kroppsøving- og idrettsfag og yrkesutøvelse.Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, som en av de praktiske og estetiske faglærerutdanningene, er et område der det er behov for økt kunnskap.   Det er også behov for økt kompetanse når ...