Jobs

Post Doc position in sport coaching and learning in team ball sports

The Department of coaching and psychology has a vacant three-year postdoc fellowship in the field of sport coaching and learning in team ball sports. The predefined postdoc project will focus on athlete learning and development in team ball-sports. This predefined project will use a longitudinal approach focusing on the uniqueness of the sport specific context to study athlete learning and development in team sports from a novel theoretical and ...

PhD in sport psychology

The Department of Coaching and Psychology has a vacant PhD candidate position in the field of sport psychology. The predefined PhD project will focus on mental health in elite sport participants. The successful candidate will conduct cutting-edge research within sport psychology, examining Mental Health and Elite sports with a focus on youth, current elite athletes, as well as retired athletes. The project includes: 1) a survey to determine the status of mental health among current ...

Ingeniør ved Seksjon for coaching og psykologi

  Vi søkjer ingeniør i 100% stilling med stor interesse, kunnskap og erfaring innan bruk av teknologi i idrett. Stillinga er ved Seksjon for coaching og psykologi (SCP) på NIH. Ved seksjonen gjennomfører vi teknisk og taktisk ballspillanalyse ved hjelp av avansert digitalt utstyr. I idrettspsykologilaboratoriet vil det bli utført bio- og neurofeedback analysar og forsøk. Vi har stor grad av studentinvolvering og studentar skal ...

PhD in sport, culture and society

  The Department of Cultural and Social Studies has a vacant PhD candidate position. The PhD project will be related to one or more of the sub-disciplines of the department – sports philosophy, sports history, sport management and sports sociology. The project should examine a relevant topic within the field and contribute to the body of knowledge within one or more of these strands of research. Interested candidates are encouraged to contact faculty ...