Jobs

Forskningsrådgiver – eksternfinansiert forskning

NIH skal reflektere bredden innen idrettsvitenskapelig forskning og være i forskningsfront internasjonalt. Forskningsmiljøene våre skal øke finansieringen fra nasjonale og internasjonale kilder og utvikle strategiske partnerskap med fremragende forskningsmiljøer. Dette skal vi oppnå blant annet ved å styrke de forskningsadministrative støttefunksjonene.Vi søker ny medarbeider til spennende stilling som rådgiver for eksternt finansiert forskning til vår Avdeling for forskning og ...

Førsteamanuensis i universitetspedagogikk og digital læring

Seksjonen tilbyr følgende studieprogram: faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), friluftslivsfag (FLL), påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF) og deltidsstudier i kroppsøving, friluftsliv og veiledningspedagogikk. Seksjonen har et særlig ansvar for profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og ...