Jobs

To prosjektmedarbeiderstillinger ved Senter for idrettsskadeforskning

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med basisfinansiering fra Kulturdepartementet, Helse Sør-Øst, den Internasjonale olympiske komite (IOC) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Senteret har som formål å forebygge sykdom og skader i idretten gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak og med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpine grener. Senter for ...

Renholder

Bad- og renholdsseksjonen søker ny kollega i en fast 50 % stilling. Bad- og renholdsseksjonen utfører moderne renhold ved hjelp av store og små renholdsmaskiner og har det nyeste innen moppesystemer. Det benyttes iPad med renholdsplaner, tegninger med mer under utførelse av arbeidet. Renholdet utføres etter kvalitet i henhold til NS INSTA 800 standard, og store deler av høgskolens bygningsmasse er totalrehabilitert til et nytt og moderne bygg. Arbeidsoppgaver Daglig og periodisk renhold av ...