Jobs

Driftsingeniør

Vi har ledig fast stilling som driftsingeniør ved Eiendomsavdelingens drifts- og vedlikeholdsseksjonen.Avdelingen har tilsammen 30 ansatte hvorav 12 ansatte drifter og vedlikeholder ca. 38.000 m2 bygg og 140 mål utendørs idrettsanlegg/park. Øvrige ansatte er tilknyttet renhold og svømmeanlegget.Norges idrettshøgskole er i avslutningsfasen på en  omfattende rehabilitering.Seksjonen har ansvar for avanserte tekniske anlegg som betjener bygninger og idrettsanlegg herunder ...