Jobs

Førsteamanuensis i treningslære og aktivitetsfag

Stillingen vil være knyttet til treningslære og aktivitetsfag, og den som blir tilsatt skal arbeide med forskning, undervisning og veiledning i de aktuelle fagene. Med bakgrunn i den aktuelle seksjon sin handlingsplan, vil trenings- og prestasjonsoptimering i den idrettslige praksis utgjøre et viktig felt for forskning og undervisning.Stillingens arbeidsområde er:utvikle undervisningsopplegg og drive teoretisk og praktisk undervisning hovedsakelig innen ...