Jobs

Førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag

Det er ledig stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, SKP. Seksjonen fokuserer på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene: faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), bachelorutdanning i friluftslivsfag ...