Tilgang hjemmefra/off campus - IT-support - Pensum - Søke etter litteratur - Hva er en vitenskapelig artikkel - Bestilling av bøker og artikler - Skriveveiledning - EndNote - APA-veiledning - Masteroppgaven

Tilgang hjemmefra/off campus - Opplæring i litteratursøk - Bestille bøker og artikler - EndNote - APA-veiledning - Publisering og open access - Opphavsrett/copyright og bruk av artikler - Info til stipendiater - ISBN-nr

Aktuelt

ÅPNINGSTIDER

Betjent:
Hverdager 08:30-19:00
Lørdag 11:00-15:00
Adgang med kort og kode:
Hverdager 07:00-21:30
Lørdag-søndag 09:00-17:30

Kontakt oss

Telefon: 23 26 20 47
E-post: library@nih.no 
Facebook: @NIHbiblioteket   
Instagram: biblioteket_nih