Sesongleie 2017-18

Søknadsfrist for sesongleie skoleåret 2017/2018 er 31. august 2017

Norges idrettshøgskole (NIH) sin eldste bygningsmasse rehabiliteres frem til 20. november 2017. Rehabiliteringen får konsekvenser for hvilke anlegg/lokaler som kan leies ut i perioden.

Informasjon vedr. utleie av nyrestaurerte lokaler

Tilgjengelige lokaler tilbys utleid med begrenset åpningstid:
Idrettshall, teorirom, auditorier, grupperom: mandag, onsdag og torsdag kl. 1800-2200. Tirsdag og torsdag kl. 1700-2200. Lørdag/søndag kl. 0900-1800.
Kunstgressbane og friidrettsbane: mandag-fredag kl. 1600-2200. Lørdag/søndag kl. 0900-1800

Brosjyre(PDF) for sesongen 2017/2018.

Søknadsskjema (PDF, skrivbart) for sesongleie 2017/2018.
Søknad sendes til Norges idrettshøgskole v/Utleiekontoret, P.B. 4014, 0806 Oslo, eller pr epost til booking@nih.no

Prisliste (PDF) for sesongen 2017/2018


Behandling av innkommende søknader starter umiddelbart etter søknadsfristen utløp.
Tilbud om leie, planlegges for de som har søkt om leie på ettermiddag/kveld og helg, sendt fra oss i løpet av uke 26.
Svarfrist, signering av avtalebekreftelse og endringer av leieforholdet, er 45 dager etter utsendelsesdato.

Avtalebekreftelse og endringer i leieforholdet, kan leveres NIH, sendes pr post eller epost.
Epostadresse: booking@nih.no 
Postadresse:  Norges idrettshøgskole v/Utleiekontor, P.B. 4014, 0806 Oslo

Kontakt

NIH Utleigekontor

E-post: booking@nih.no

Telefon: 23 26 22 03 (måndag-fredag kl. 09:00-11:00)

Postadresse: Norges idrettshøgskole, v/Utleigekontoret, P.B. 4014, 0806 Oslo