Nyheter og beskjeder

Svømmehallen ved Norges idrettshøgskole er under rehabilitering frem til 16. oktober 2017. Nærmere informasjon vedrørende kursoppstart ved NIH Svømmeskole vil bli sendt på e-post til tidligere kursdeltagere og til de av dere som har tatt kontakt på e-post i midten av september.

Kontakt

NIH Svømmeskole

Besøksadresse: Sognsveien 220
Postadresse: 0806 Oslo
E-post: svommeskole@nih.no