Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Kvoter

NIH har avtale med Olympiatoppen og Forsvaret angående to spesielle kvoter ved opptak til studier.

Idrettens kvote: Inntil 10 % av studieplassene på første år idrett kan tildeles søkere som er innstilt av Olympiatoppen. Inntil fire studieplasser i 2. og 3. år på bachelorstudiene og én studieplass på masterstudiet i idrettsvitenskap kan tildeles tilsvarende. Søkere må møte generelle og spesielle opptakskrav. Søknad sendes både til NIH (Søknadsweb/Samordna opptak) og Olympiatoppen.

Forsvarets kvote: Inntil 10 studieplasser på lavere grad, og 5 studieplasser på høyere grad kan tildeles søkere som er innstilt av Forsvaret. Søkere må fylle generelle og spesielle opptakskrav. Søknad sendes både til NIH (Søknadsweb/Samordna opptak) og Forsvarets institutt.

Annet opptaksgrunnlag

Inntil fem studieplasser på andre år på bachelorstudiene kan tilbys søkere med annet opptaksgrunnlag som kvalifiserer for den aktuelle bachelorretningen.

Man søker lokalt opptak i Søknadsweb på vanlig måte. Søkere med annet opptaksgrunnlag må i tillegg laste opp en egenhendig søknad hvor de skriver på hvilket grunnlag de søker opptak og legger ved dokumentasjon. Søknaden blir vurdert av programansvarlig på den aktuelle bachelorretningen.