Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Kvoter

NIH har avtale med Olympiatoppen og Forsvaret angående to spesielle kvoter ved opptak til studier.

Idrettens kvote: Inntil 10 % av studieplassene på første år idrett kan tildeles søkere som er innstilt av Olympiatoppen. Inntil fire studieplasser i 2. og 3. år på bachelorstudiene og én studieplass på masterstudiet i idrettsvitenskap kan tildeles tilsvarende. Søkere må fylle generelle og spesielle opptakskrav. Søknad sendes både til NIH (SøknadsWeb/Samordna opptak) og Olympiatoppen.

Forsvarets kvote: Inntil 10 studieplasser på lavere grad, og 5 studieplasser på høyere grad kan tildeles søkere som er innstilt av Forsvaret. Søkere må fylle generelle og spesielle opptakskrav. Søknad sendes både til NIH (SøknadsWeb/Samordna opptak) og Forsvarets institutt.