Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Master i idrettsvitenskap

Masterstudiet i idrettsvitenskap gir mulighet til fordypning i de ulike retningene innen idrettsfaget.

Foto: NIH

Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: Opptaks- og fordypningskrav
Søknadskode:
Studieplan: Studieplan
Studiepoeng: 120
Studieplasser: 80
Har du spørsmål?
Kontakt opptakskontoret

Det idrettsfaglige masterprogrammet kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsfaglige problemer og oppgaver. Studiet danner grunnlag for doktorgradsstudier innen fagområdet idrettsvitenskap. Masterprogrammet er primært et fordypningsstudium hvor studenten skal spesialisere seg innenfor utvalgte deler av idrettsfaget. 

Man søker opptak til den studieretningen man ønsker å fordype seg i. Man kan velge mellom disse studieretningene:

Muligheter i arbeidslivet

Studiet kvalifiserer for arbeid i idrettsorganisasjoner, helsefremmende og forebyggende arbeid i offentlig og privat sektor, i skoleverket (forutsetter lærerutdanning), i forsknings- og utredningsarbeid innen idrettsfaget med mer.

Underveis i masterstudiet vil du få mulighet til å utvide nettverket ditt innen idretten. Dette vil kunne ha stor betydning for dine karrieremuligheter og karrierevalg.

Fullført mastergrad med godt resultat vil kvalifisere for doktorgradsprogrammet.