Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Deltidsstudier

NIH har mange ulike deltidsstudium og kurs. Du kan mellom anna oppdatere eller vidareutdanne deg innan fitness, friluftsliv, idrett, kroppsøving eller andre fagområde knytta til fysisk aktivitet. Kontakt oss for meir informasjon.

Norges idrettshøgskole
Senter for etter- og videreutdanning
Postboks 4014 Ullevål stadion
0806 Oslo
Tlf: 23 26 20 00
Fax: 22 23 42 20
 
fitness
telefon: 23 26 20 20
telefontid: 12.30-15.00
 
kroppsøving
 
friluftsliv
Illustrasjonsfoto til Deltidsstudier og kurs, Norges idrettshøgskole

 

Utdanning for yngre leiarar i idretten deltid er primært retta mot deg som skal jobbe med utdanning og vegleiing på klubbnivå i norsk idrett.

Fitness deltid har mange spennande tilbod for deg som ønskjer å arbeide i treningsbransjen. Personleg trenar, treningsvegleiar, sykkelinstruktør og gruppetreningsinstruktør er blant våre mest populære emne.

Friluftsliv deltid gir eit praktisk og teoretisk grunnlag for arbeid med friluftsliv innan skuleverket .

Kroppsøving deltid passar for lærarar og førskulelærarar som jobbar med kroppsøving i skulen og som ikkje har formell kompetanse. Studiet passar òg for fysioterapeutar i skulen, aktivitetsleiarar, trenarar/leiarar i idrettslag og tilsette i skulefritidsordninga.

Topptrenar 1 deltid blir gjennomført i samarbeid med Olympiatoppen. Særskilt for trenarar som arbeider med unge, ambisiøse utøvarar