Hopp direkte til innhold

Idrettsbiologi

Idrettsbiologi er studiet for deg som ønsker å vite mer om menneskekroppens fysiologiske- og biomekaniske system. Studiet gir deg kunnskap om hvordan kroppen påvirkes av fysisk aktivitet og trening.

Foto: Andreas B. Johansen

Søknadsfrist: .
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadskode: 150 440
Studieplan: Studieplan
Studiepoeng: 180
Studieplasser: 30

Idrettsbiologi er en studieretning i bachelorprogrammet i idrettsvitenskap. Første år i bachelorprogrammet er felles for alle. Andre og tredje år fordyper du deg i idrettsbiologi.

Innholdet i studiet

Utdanningen i idrettsbiologi gir den fysiske og biologiske bakgrunnen for å forstå hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet kan påvirke menneskekroppens fysiske yteevne, og hva som styrer bevegelser. Du lærer også hvordan alder, sykdom og funksjonshemning endrer fysisk yteevne og bevegelser.

Andre sentrale problemstillinger i studiet er å:

  • måle prestasjonsevne og forklare kroppens reaksjon på en treningsøkt
  • forklare sammenhengen mellom kroppens fysikk, fysiologi og yteevne, samt å forstå sammenhengen mellom omgivelser og prestasjonsevne
  • beskrive fysiologiske effekter av fysisk trening og forklare hvordan dette påvirker prestasjonsevne
  • beskrive muskel- og skjelettsystemet på en slik måte at du kan analysere og forklare dets funksjon i relasjon til bevegelse
  • forstå hvordan kraft og bevegelse reguleres og forklare hvilken betydning dette har for læring av bevegelse 
  • måle bevegelse og krefter, beskrive prestasjonen med fysiske karakteristika og forklare sammenhengen mellom fysiske og fysiologiske responser
Tredje år:
IBI319 Fysisk trener i individuelle idretter eller IBI317 Fysisk trener i ballspill IBI312 Idrettsbiomekanikk og metoder IBI390 Fordypningsoppgave
 Fritt valg  Fritt valg  Fritt valg
Andre år:
IBI315 Fysiologisk adaptasjon til trening IBI331 Cellebiologi VTM200 Vitenskapsteori og metode og STA200 Statistikk 1
IBI215 Arbeidsfysiologi IBI240 Basal biomekanikk IBI245 Biokjemi
Første år:
Første år idrettsvitenskap

Organisering og arbeidsformer

Studiet er i stor grad lagt opp med studentaktive læringsformer som gruppearbeid, kombinert med plenumsundervisning og laboratoriearbeid med rapportskriving.

Videre studier

Fullført bachelorgrad i idrettsbiologi gir mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap og praktisk-pedagogisk utdanning (gir undervisningskompetanse).

Muligheter i arbeidslivet

Studiet egner seg for deg som vil praktisere som instruktør eller trener for ulike grupper (for eksempel topptrener og helseinstruktør). Studiet gir god bakgrunn for deg som ønsker å fokusere mer på den fysiske og biologiske bakgrunnen for prestasjons- og helseeffekter av fysisk aktivitet.

Utdanningen gir også en god plattform for å arbeide som lærer, blant annet for idrettsfag i videregående skole. Mange studenter velger også å ta videre studier og blir involvert i forskningsprosjekter rundt idrettsbiologiske temaer.