Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Bachelor - idrettsbiologi

Idrettsbiologi er studiet for deg som ønsker å vite mer om menneskekroppens fysiologiske- og biomekaniske system. Studiet gir deg kunnskap om hvordan kroppen påvirkes av fysisk aktivitet og trening.

Foto: Andreas B. Johansen

Søknadsfrist:
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadskode: 150 440 (Bachelor i idrettsvitenskap)
Studieplan: Studieplan
Studiepoeng: 180
Studieplasser: 30

Idrettsbiologi er en studieretning i bachelorprogrammet i idrettsvitenskap. Første år idrett er felles for alle bachelorstudiene. Andre og tredje år fordyper du deg i idrettsbiologi.

Innholdet i studiet

Utdanningen i idrettsbiologi gir den fysiske og biologiske bakgrunnen for å forstå hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet kan påvirke menneskekroppens fysiske yteevne, og hva som styrer bevegelser. Du lærer også hvordan alder, sykdom og funksjonshemning endrer fysisk yteevne og bevegelser.

Andre sentrale problemstillinger i studiet er å:

  • måle prestasjonsevne og forklare kroppens reaksjon på en treningsøkt
  • forklare sammenhengen mellom kroppens fysikk, fysiologi og yteevne, samt å forstå sammenhengen mellom omgivelser og prestasjonsevne
  • beskrive fysiologiske effekter av fysisk trening og forklare hvordan dette påvirker prestasjonsevne
  • beskrive muskel- og skjelettsystemet på en slik måte at du kan analysere og forklare dets funksjon i relasjon til bevegelse
  • forstå hvordan kraft og bevegelse reguleres og forklare hvilken betydning dette har for læring av bevegelse 
  • måle bevegelse og krefter, beskrive prestasjonen med fysiske karakteristika og forklare sammenhengen mellom fysiske og fysiologiske responser

Organisering og arbeidsformer

Studiet er i stor grad lagt opp med studentaktive læringsformer som gruppearbeid, kombinert med plenumsundervisning og laboratoriearbeid med rapportskriving.

Videre studier

Fullført bachelorgrad i idrettsbiologi gir mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap og praktisk-pedagogisk utdanning (gir undervisningskompetanse).

Muligheter i arbeidslivet

Studiet egner seg for deg som vil praktisere som instruktør eller trener for ulike grupper (for eksempel topptrener og helseinstruktør). Studiet gir god bakgrunn for deg som ønsker å fokusere mer på den fysiske og biologiske bakgrunnen for prestasjons- og helseeffekter av fysisk aktivitet.

Utdanningen gir også en god plattform for å arbeide som lærer, blant annet for idrettsfag i videregående skole. Mange studenter velger også å ta videre studier og blir involvert i forskningsprosjekter rundt idrettsbiologiske temaer.