Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et studium for deg som vil bli lærer i kroppsøving og idrettsfag og allerede har bachelor- eller mastergrad.

Foto: NIH

Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: Tre års høyere utdanning inkl. første år i idrettsvitenskap (eller tilsvarende)
Søknadskode: 2202
Studieplan: Studieplan
Studiepoeng: 60
Studieplasser: 45

OBS!
Nye opptakskrav fra og med høsten 2019:

Bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng innen idrettsfaget.

Nye opptakskrav til PPU utdanning ble godkjent av Kunnskapsdepartementet desember 2015. Det er nå en overgangsordning frem til høsten 2019 før nye regler gjelder.

Innhold i studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning gir deg kunnskap om praktisk og teoretisk pedagogikk. Gjennom fagdidaktikk i kroppsøving lærer du hvordan du kan formidle din idrettsfaglige kompetanse fra bachelorstudiene til elever på ulike nivåer.
 
Du lærer å vurdere elevers ulike forutsetninger for kroppsøving, utarbeide undervisningsopplegg og gjennomføre undervisning.
 
I tillegg er det 12-14 ukers praksis i grunn- og videregående skole.
 

Organisering og arbeidsformer

Studiet har forelesninger, praksis, problembasert læring, egenstudier og gruppearbeid med og uten veiledning. Du vil lære å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre opplæring i kroppsøving i praksisperiodene.
 

Politiattest og tuberkulosetesting

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Studenter som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart. Studenter som har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulosesmitte over en lengre periode må også dokumentere negativ tuberkulosetest.
 

Muligheter i arbeidslivet

Etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning får du tittelen adjunkt, og du kan undervise i grunnskolen (5. trinn og oppover) og i videregående skole. I kombinasjon med mastergrad i idrettsvitenskap gir studiet tittelen lektor. Kombinerer du studiet med fysisk aktivitet og funksjonshemming, får du tittelen spesialpedagog i idrett.
 
Det er også andre arbeidsmuligheter i privat og offentlig sektor for deg som har en kombinasjon av pedagogisk og idrettsfaglig kompetanse.