Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et studium for deg som vil bli lærer i kroppsøving og idrettsfag og allerede har bachelor- eller mastergrad.

Foto: NIH

Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: Tre års høyere utdanning inkl. første år i idrettsvitenskap (eller tilsvarende)
Søknadskode: 2202
Studieplan: Studieplan
Studiepoeng: 60
Studieplasser: 45

OBS!
Nye opptakskrav fra og med høsten 2017:

Bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget

Innhold i studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning gir deg kunnskap om praktisk og teoretisk pedagogikk. Gjennom fagdidaktikk i kroppsøving lærer du hvordan du kan formidle din idrettsfaglige kompetanse fra bachelorstudiene til elever på ulike nivåer.
 
Du lærer å vurdere elevers ulike forutsetninger for kroppsøving, utarbeide undervisningsopplegg og gjennomføre undervisning.
 
I tillegg er det 12-14 ukers praksis i grunn- og videregående skole.
 

Organisering og arbeidsformer

Studiet har forelesninger, praksis, problembasert læring, egenstudier og gruppearbeid med og uten veiledning. Du vil lære å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre opplæring i kroppsøving i praksisperiodene.
 

Politiattest og tuberkulosetesting

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Studenter som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart. Studenter som har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulosesmitte over en lengre periode må også dokumentere negativ tuberkulosetest.
 

Muligheter i arbeidslivet

Etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning får du tittelen adjunkt, og du kan undervise i grunnskolen (5. trinn og oppover) og i videregående skole. I kombinasjon med mastergrad i idrettsvitenskap gir studiet tittelen lektor. Kombinerer du studiet med fysisk aktivitet og funksjonshemming, får du tittelen spesialpedagog i idrett.
 
Det er også andre arbeidsmuligheter i privat og offentlig sektor for deg som har en kombinasjon av pedagogisk og idrettsfaglig kompetanse.