Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Idrett, kultur og utviklingssamarbeid

Ønsker du å studere idrett og samtidig jobbe som frivillig bistandsarbeider i fremmede kulturer?

Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: Basisår i idrettsvitenskap (eller tilsvarende) eller annen relevant høyere utdanning og idrettsfaglig bakgrunn.
Søknadskode: 2007
Studieplan: Studieplan
Studiepoeng: 60
Studieplasser: 15
Har du spørsmål?
Kontakt opptakskontoret

Studiet gir deg innsikt i forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid, i andre kulturer og i idrett som kulturfenomen. Studiet gir deg et reflektert forhold til bistandsproblematikk og kultur, med et spesielt fokus på de muligheter og begrensninger idrett og fysisk aktivitet har i denne sammenhengen. NIH samarbeider blant annet med Norges idrettsforbund (NIF) om programmet. Du vil bl.a. være med å utvikle idrettsbistandsprosjekter, veilede lokale trenere/ledere i organisering av idrettsaktiviteter og bistå lærere i kroppsøving.

 

Sentrale tema

I løpet av dette studiet vil du få kjennskap til:
  • Norsk bistands- og idrettsbistandspolitikk
  • Forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid
  • Idrett i Afrika og evt. andre kontinenter
  • Idrett som kulturfenomen

Organisering og arbeidsformer

Studiet består av et innføringsemne (10 sp), undervisning i Afrika (10 sp), praksisopphold (7-12 mnd.) og oppgaveskriving (40 sp).
 

Praksis

Praksisarbeidet bygger på stor grad av ideell innsats og gjennomføres som frivillig i et samarbeidsland i regi av Norges idrettsforbund (NIF), Norges Fotballforbund (NFF) eller Kristen Idrettskontakt (KRIK). Arbeidsoppgavene består blant annet i å bistå lærere i kroppsøving, veilede lokale trenere/ledere i organisering av idrettsaktiviteter og administrativt arbeid i idrettsorganisasjoner.
 

Søknadsprosedyre

Søknad om studieplass sendes til NIH via Søknadsweb.
 

NIF organiserer og finansierer praksisoppholdet for studenter som ønsker å reise ut gjennom Idrettens Fredskorps. Ønsker du å reise som idrettsfrivillig gjennom Idrettens fredskorps, må søknad sendes til NIF innen 15. februar.

Ønsker du å reise som idrettsfrivillig gjennom NFF eller KRIK, må du ta kontakt med  ved NIH innen 1. april.

Videre studier

Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad i idrettsvitenskap, og kvalifiserer da for opptak til master i idrettsvitenskap. Seksjon for kultur og samfunn kan tilrettelegge for studenter som ønsker å studere idrett, kultur og utviklingssamarbeid på mastergradsnivå innenfor fagemnene idrettssosiologi, idrettshistorie/-filosofi og Sport Management.

Muligheter i arbeidslivet

  • Norges idrettsforbund og andre idrettsorganisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, som bruker idrett som et virkemiddel i utviklings- og fredsarbeid
  • Offentlige etater og private organisasjoner som har utviklings- og fredsarbeid, internasjonalt bistandsarbeid eller migrasjon som mål
  • Offentlige etater og private organisasjoner som har integreringsarbeid som mål
  • Private organisasjoner som arbeider med idrett i et norsk flerkulturelt samfunn
  • Jobb i skoleverket i kombinasjon med andre fag