Hvorfor stille til valg 2016/2017?

Det er duket for valg av et nytt studentstyret for studieåret 2016/2017. Her kan du lese kort om hvorfor du bør stille til verv og hvordan.

Studenstyret organiserer en rekke arrangemet, blant annet debatter
Studentstyret arrangerer debatter og andre faglige program i løpet av studieåret

Det er mange gode grunner til at nettopp du burde engasjere deg i studentstyret.

Kommende arbeidsgivere verdsetter eksempelsvis styreverv og andre engasjementer, ved siden av studier. 

  • Et styreverv gir deg erfaring i møtevirksomhet og nettverksbygging.
  • Et styreverv gir deg også god erfaring med å samarbeide i team, forutenom kollokvier.

Med andre ord - en god CV for veien videre.

Men dette trenger ikke være din eneste motivasjon, og det ville heller ikke vært en veldig overbevisende valgtale. Så her er noen andre grunner til hvorfor du bør stille til valg:
Du kan:

  • Påvirke student- og læringsmiljøet på din studieplass
  • Være talerøret til studentene i viktige saker som omgår din skole både eksternt og internt
  • Være med på å forme hvordan det nye og rehabiliterte NIH skal se ut
  • Arrangere events som engasjerer dine medstudenter (eks. debatt og konferanser)

Her er et par sitater fra avtroppende styremedlemmer om deres erfaringer og tanker om hvorfor du bør stille til valg:

"Noen av mine beste opplevelser har vært de ulike eventene vi har arrangert. I studentstyret får du mulighet til å arrangere debatter, seminarer og lignende for medstudenter. Det har vært utrolig spennende og lærerikt og det har gitt meg god innsikt i prosjektledelsesarbeid."

"Jeg vil også benytte anledningen til å henvende meg til 1. klasse. Jeg stilte selv til valg i mitt første år på NIH, ble valgt som nestleder og satt i 3 styreperioder etter det. Ikke nøl, du har så mye å komme med allerede nå. Jeg angrer ikke et sekund"
- Cecilie Kappelslåen, avtroppende leder av studentstyret.

"Å planlegge og arrangere fjorårets debatt er kanskje det morsomste jeg var med på i fjor. I tillegg til dette er det jo selvsagt utrolig morsomt å oppleve at vi i studentstyret blir hørt av ledelsen i ulike møter og råd. Det er da jeg føler at en gjør en nyttig jobb på vegne av/for NIH studentene
Svend Sondre Frøshaug, tidligere styremedlem

"Mine beste opplevelser fra styreperioden er... alt fra gode diskusjoner, ulike seminarer og ikke minst - følelsen av å bli hørt. Jeg synes spesielt at møtene sammen med Svend i studieutvalget var veldig bra. Dette er et utvalg som tar opp viktige saker som angår oss studenter. Her synes jeg det var mange bra diskusjoner og at vi fikk representert studentene på NIH på en gode måte"
Karina Wathne, tidligere styremedlem 

Høres dette ut som noe for deg? Send så inn ditt kandidatur innen fredag 2.9 til: Studentstyret

Mailen må inneholde kontaktinformasjon, bilde og en tekst om hvorfor du ønsker å stille til valg som enten styremedlem, nestleder eller leder. Bilde og tekst vil bli brukt på nett, slik at de som kan stemme kan lese seg opp på de ulike kandidatene.

Kontakt

Studentstyret

Kontakt studentstyret
nihstudentstyret@gmail.com