Poenggrenser

Poenggrenser for opptak fra tidligere år.

Ved hvert opptak kan poenggrenser for å få tilbud om studieplass ved Norges idrettshøgskole variere. Dette avhenger blant annet av antall søkere, antall studieplasser, og gjennomsnittkarakterer søkere har. 

Under kommer en oversikt over poenggrensene for de tre siste årene.

Opptak via Samordna opptak
Opptak via Søknadsweb

Poenggrenser fra opptak via Samordna opptak

Slik regner vi ut din poengsum.

Kode Navn på studium Kvote 2014 2015 2016
150 140

Bachelor faglærer i
kroppsøving og idrettsfag

Ordinær kvote    - 50,9 51,1
    Førstegangs-vitnemål    - 46,0 45,5
150 172 Årsstudium friluftsliv Ordinær kvote 46,8 48,1 48,3
    Førstegangs-vitnemål 37,0 34,8 35,2
150 440 Bachelor idrettsvitenskap Ordinær kvote 52,2 52,7 51,3
    Førstegangs-vitnemål 47,1 48,3 45,4
150 649 Årsstudium Idrett og
samfunn
Ordinær kvote 49,3 48,4 49,0
   

Førstegangs-vitnemål

43,3 42,5 43,1

 Statistikk for tidligere opptak kan du finne på Samordna opptak.

 

Poenggrenser fra opptak via Søknadsweb

Poengberegning

Karakterer av emner som danner rangeringsgrunnlaget legges sammen, og deles på antall karakterer. Det regnes ut et vektet gjennomsnitt av karakterene. Dvs. at et 20 studiepoengsemne vil ha telle mer på poengsummen som regnes ut, enn et emne som inneholde 10 studiepoeng.
Karakter A = 50p
Karakter B = 40p
Karakter C = 30p
Karakter D = 20p
Karakter E = 10p

Direkte opptak til andre studieår bachelor
Kode Navn på studium 2014 2015 2016
150 2001 Fysisk aktivitet og helse  Alle kval.   Alle kval.   Alle kval.
150 2002 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag  30,0  Alle kval.   Alle kval. 
150 2003 Idrettsbiologi   Alle kval. 31,7   Alle kval. 
150 2005 Sport management   Alle kval.  Alle kval.  30,0 
150 2006 Trening, coaching og idrettspsykologi  36,7  Alle kval.  25,0 
Påbygningskstudier
Kode Navn på studium 2014 2015 2016
150 2201 Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF)  Alle kval.  Alle kval.  Alle kval.
150 2007 Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU)  Alle kval.  Alle kval.  Alle kval.
150 2202 Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU)  29,8 30,0 34,7 
Masterstudier
Kode Navn på studium 2014 2015 2016
150 3101 Master idrettsfysioterapi*    -  30,1**    -
150 3013 European Master in Health and Physical Activity  42,5 31,5 Alle kval. 
150 3014 MA idrettsvitenskap - coaching og psykologi  34,5 32,8 35,4 
150 3015 MA idrettsvitenskap - fysisk prestasjonsevne  33,2 Alle kval. Alle kval.
150 3016 MA idrettsvitenskap - idrettsmedisin  38,9 34,5 35,8
150 3017 MA idrettsvitenskap - kroppsøving og pedagogikk  40,0 35,9 36,7
150 3018 MA idrettsvitenskap - kultur og samfunn  32,4  Alle kval. Alle kval.

* Opptak kun annethvert år.
** Alle søkere som fikk tilbud om studieplass hadde i tillegg minimum ett års klinisk praksis som fysioterapeut.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
(kl. 09-1130, 12-15)