Kroppsøvingskonferansen 2017

Kroppsøvingskonferansen avholdes på Norges idrettshøgskole 8. og 9. juni 2017. Hensikten med konferansen er å dele kunnskap om kroppsøvingsfaget i bevegelse gjennom å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. juni

Pris

Kr. 1700 for ordinær påmelding Kr. 1000 for studenter

Innhold


Påmelding

Påmelding student

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole arrangerer sin sjette forskningskonferanse om kroppsøvingsfaget.

Undervisning og læring i kroppsøving – formål, praksiser og perspektiver 
Konferansen i 2017 har reist spørsmålet: Hvordan tolkes fagplaner og formål i kroppsøving – og hva skjer i praksis? 

Konferansen vil inneholde plenumsforedrag, frie foredrag basert på forskning, rundbordskonferanser og bevegelsespraksis. Også i år ønsker vi å tematisere tre parallellsesjoner rundt studier som foregår på fagfeltet. Hvert foredrag i paralellsesjonene varer totalt i 20 minutter (15 min. foredrag + 5 min. til spørsmål/diskusjon)

Se program her

Arbeidsformer og organisering

Foredragsholdere Kroppsøvingskonferansen 2017

Torsdag 8. Juni
Marte Bentzen & Kristin Vindhol Evensen: Gå nært for å se det større? Spennvidde og perspektiver innen bevegelse og funksjonsnedsettelser.

Marte Bentzen jobber som førsteamanuensis ved seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved NIH, hvor hun har ansvaret for påbygningsstudiet "Fysisk aktivitet og funksjonshemming". Samtidig jobber hun med et forskningsprosjekt som ser på hvordan man best kan tilrettelegge fysisk aktivitet som en del av psykiatriske behandling. Marte er utdannet allmennlærer, med fordypning i kroppsøving. I 2015 fullførte hun sin doktorgrad innen temaet helsepsykologi i toppidretten. En gjennomgripende interesse i hennes undervisning og forskning ligger i det sentrale spørsmålet: Hvordan kan vi tilrettelegge våre miljøer slik at de fremmer vekst og trivsel hos den enkelte? "
Kristin Vindhol Evensen er doktorgradsstipendiat ved seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges Idrettshøgskole, Oslo, Norge. Hun avslutter i disse dager sin doktorgradsavhandling som handler om elever med multifunksjonshemming. Kristin er utdannet førskolelærer og spesialpedagog med fordypning i utviklingshemming, og har gjennom praktisk (spesial)pedagogisk arbeid i barnehage og skole lagt vekt på betydningen av at barn får bevege seg på egne premisser. 

Fredag 9. Juni
Håkan Larsson. Kroppsøving, i går, idag og imorgen.

Håkan Larsson er professor i idrettspedagogikk ved Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. Professor Larsson har forsket på kroppsøvingsfaget i mange år og kom under høsten 2016 med boken «Idrott och hälsa - i går, i dag, i morgon». I innledningen til boken skriver Larsson at det finnes et stort utviklingsbehov innenfor kroppsøvingsfaget, ikke minst når det gjelder hvordan undervisningen gjennomføres. Utviklingsbehovet relaterer, som Larsson ser det, til å se kroppsøvingsfaget som et kunnskapsfag for alle elever, et fag som eksisterer i et sen- eller postmoderne samfunn preget av forandring og mangfold (Larsson, 2016, s. 9.).

Øvrig informasjon

Tidsfrister og priser 
1. juni:   Siste frist for påmelding full pris (1700/ studentpris kr 1000)

Reise og opphold
Alle deltakere må selv ordne reise og opphold. 

Vel møtt til vårens vakreste realitet: KROPPSØVINGSFAGET I BEVEGELSE
Hold av datoene 8. og 9. juni 2017!

Kontakt oss

Inger-Åshild By

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 24 02 / +47 924 00 871

Reidar Säfvenbom

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 24 25 / +47 930 39 506

Aage Radmann

Seksjonsleder

Telefon: +47 23 26 24 07