Kroppsøvingskonferansen 2017

Kroppsøvingskonferansen avholdes på Norges idrettshøgskole 8. og 9. juni 2017. Hensikten med konferansene er å holde kunnskap om kroppsøvingsfaget i bevegelse gjennom å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk.

Studiefakta

Søknadsfrist

1. februar: innsending av abstrakt. 1. april: frist påmelding redusert pris. 1. juni: frist påmelding full pris

Pris

Innen 1. april: 1400,- / 800,- (studentpris). Innen 1. juni: 1700,- / 1000,- (studentpris)

Innhold

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole arrangerer sin sjette forskningskonferanse om kroppsøvingsfaget.

Undervisning og læring i kroppsøving – formål, praksiser og perspektiver 
Konferansen i 2017 har reist spørsmålet: Hvordan tolkes fagplaner og formål i kroppsøving – og hva skjer i praksis? Plenumsinnledere offentliggjøres snart.

Konferansen vil inneholde plenumsforedrag, frie foredrag basert på forskning, rundbordskonferanser og bevegelsespraksis. Også i år ønsker vi å tematisere tre parallellsesjoner rundt studier som foregår på fagfeltet. Det inviteres derfor til å sende inn abstrakt relatert til årets tema –eller andre kroppsøvingsfagrelaterte tema (Frist: 1. februar 2017). Abstrakt sendes til Aage Radmann aage.radmann@nih.no.  Les mer her  

Arbeidsformer og organisering

Påmeldingen til Kroppsøvingskonferanse 2017 åpner snart.

Se program for 2016 her

Øvrig informasjon

Tidsfrister og priser 
1. februar:      Frist for innsending av abstrakt
1. mars:          Bekreftelse på aksepterte foredrag sendes aktuell foredragsholdere
30. mars:        Endelig program legges ut.
1. april:           Siste frist for påmelding redusert pris (kr 1400/ Studentpris kr 800)
1. juni:            Siste frist for påmelding full pris (1700/ studentpris kr 1000)

Reise og opphold
Alle deltakere må selv ordne reise og opphold. 

Vel møtt til vårens vakreste realitet: KROPPSØVINGSFAGET I BEVEGELSE
Hold av datoene 8. og 9. juni 2017!

Vi ber om at denne meldingen sendes til andre som kanskje ikke har mottatt den. La jungeltelegrafen gå, Sognsvann og NIH er et fint sted å møte kjære kolleger!

Kontakt oss

Inger-Åshild By

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 24 02 / +47 924 00 871

Reidar Säfvenbom

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 24 25 / +47 930 39 506

Aage Radmann

Seksjonsleder

Telefon: +47 23 26 24 07