Kosthold og trening 2.- 5. november 2017

Ønsker du å veilede innen kosthold og prestasjon, helse og vektregulering? Kosthold og trening lærer deg kostanbefalinger både for vektøkning, vektreduksjon og ernæring for prestasjonsfremming.

Studiefakta

Søknadsfrist

2. oktober 2017

Opptakskrav

Aktiv Basis

Studieplan

Oversikt datoer

Studiepoeng

5

Pris

7 400,-

Innhold

I løpet av dette emnet vil du få en gjennomgang av oppdatert og forskningsbasert kunnskap om fysisk aktivitet og ernæring, slik at du kan veilede innen kosthold og prestasjon, helse og vektregulering. Du vil blant annet lære mer om næringsstoffene og sammensetningen av disse, kostanbefalinger både for vektøkning og vektreduksjon samt ernæring for prestasjonsfremming. Du vil også få kjennskap til kosttilskudd og verktøy for kostberegning.

Arbeidsformer og organisering

  • E-læringsbasert forkurs
  • 4-dagers teoribasert undervisningssamling torsdag til søndag (med krav om 80 % oppmøte)
  • Teoretisk eksamen (multiple choice) på undervisningsstedet - bokstavkarakter 
  • Varigheten på ca 2 måneder (e-læring, undervisningssamling, egenstudium, eksamen). Deltagelse på emnet forutsetter bestått eksamen Fitness Basis eller tilsvarende.
  • Les mer om innhold, læringsmål, organisering, pensum etc. i Studiehåndboken 

Øvrig informasjon

Kostholdsveileder oppbygning

Kontakt oss