Kosthold og helse

Ønsker du en dypere forståelse av kostholdets helsefremmende betydning? Kosthold og helse lærer deg hvordan kosthold kan bidra til å forebygge livsstilssykdommer

Studiefakta

Søknadsfrist

Nytt kurs vår 2018

Opptakskrav

Studenten må ha bestått Aktiv basis og Kosthold og trening

Studieplan

Oversikt datoer

Studiepoeng

5

Pris

7 400,-

Innhold

I løpet av emnet vil du få en bedre forståelse for kostholdets helsefremmende betydning. Studentene skal erverve seg kunnskap for å kunne gi råd om fornuftig kost og energitilførsel til friske eller personer som har økt risiko for å utvikle ulike livsstilsykdommer (overvekt/fedme, type 2-diabetes, hjerte- og karsykdom). Emnet består av en forelesningsrekke hvor man går igjennom kostholdets betydning for forebygging av de oftest forekommende livsstilssykdommer.

Emnet kvalifiserer til å kunne veilede friske mennesker omkring kosthold på treningssenter, men ikke for å jobbe med klinisk rådgivning innen ernæring. Emnet passer godt for alle som skal jobbe med livsstilsveiledning eller som ønsker ytterligere kunnskap om kosthold

Arbeidsformer og organisering

Øvrig informasjon

Kostholdsveileder oppbygning

Kontakt oss