Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Toppidrett og utdanning

Norges Idrettshøgskole ønsker å legge til rette for studenter som ønsker å ta høyere utdanning og satse på idrett på toppnivå.

Hvem?

Som student ved NIH kan du søke om toppidrettsutøverstatus dersom du representerer Norge internasjonalt, er utøver i elitedivisjon eller er knyttet til en av Olympiatoppens satsingsgrupper. Du kan også søke toppidrettsstatus dersom du kan regnes som "morgendagens toppidrettsutøver" - altså at du er en ung utøver som er del av en langsiktig satsning med sikte på internasjonalt toppnivå innen din idrett.

Hva?

Med status som toppidrettsutøver vil du få hjelp med tilrettelegging av studiet med tanke på en kombinasjon av utøvelse av din idrett og gjennomføring av utdanning. Tilretteleggingen kan innebære forlengelse av studieløpet, tilrettelegging ved eksamen, eller å ta igjen timer på et senere tidspunkt. Utover dette har toppidrettsstudenter samme rettigheter og plikter som andre studenter.

Noen studieretninger har mye praksis, turer eller annen obligatorisk aktivitet (som PPU og Friluftsliv). Disse kan derfor være vanskelig å kombinere med en toppidrettsstatsing som innebærer mye reising. Om du vurderer å kombinere disse studiene med toppidrett, bør du lese igjennom studieplanen og vurdere om dette kan la seg kombinere med din idrettssatsning.

Hvordan?

Du søker på vanlig måte om opptak til studier ved NIH gjennom Samordna opptak eller lokalt opptak. Når du har fått tilbud om studieplass og takket ja til denne, kan du søke om toppidrettsstatus ved å fylle ut dette skjemaet.

For en god tilrettelegging er det viktig at du søker tidlig i høstsemesteret, ta gjerne kontakt før studiestart. Det åpnes opp for søknader i løpet av studieåret dersom du i denne tiden får et tilbud om deltakelse på landslag, elitedivisjon m.m.

Toppidrettsstatusen gjelder for ett studieår av gangen.

Har du spørsmål angående tilrettelegging for toppidrettsutøvere, ta kontakt med Studieseksjonen ved Klaudia Jonskås, tlf. 23 26 20 19 eller send .

Søknad om toppidrettsstatus må ikke forveksles med NIF/Olympiatoppens Idrettens kvote. Studenter som har fått opptak ved NIH gjennom Idrettens kvote må søke om status som toppidrettsstudent dersom de ønsker tilrettelegging av studieløpet.