Ledige stillingar

Her finn du ein oversikt over ledige stillingar på NIH.

Faglig lederstilling ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne – åremål 4 år

Ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne er det ledig stilling som leder med tiltredelse 1. august 2017. Seksjonens fagområde Seksjon for fysisk prestasjonsevne skal gjennom utdanning, forskning og formidling bidra til forståelse for hva som bestemmer den menneskelige prestasjonsevnen. Seksjonens undervisning og forskning har et naturvitenskapelig perspektiv på hvordan den fysiske prestasjonsevnen kan påvirkes av optimal trening og teknikk. Seksjonens målgruppe ...

Faglig lederstilling ved Seksjon for coaching og psykologi – åremål 4 år

Ved Seksjon for coaching og psykologi er det ledig stilling som leder med tiltredelse 1. august 2017. Seksjonens fagområde Seksjon for coaching og psykologi har ansvar for undervisning og forskning på coaching, idrettspsykologi, helsepsykologi og ballspill. Vårt mål er å opprettholde og utvikle en sterk internasjonal posisjon innen forskning på disse feltene. Ansatte på SCP underviser på fagområdene idrettspsykologi, coaching og helsepsykologi, på bachelor og ...

Ingeniør ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne

Vi søkjer ingeniør i 100 % stilling ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne (SFP). Ved seksjonen gjennomfører vi arbeidsfysiologiske forsøk på menneskjer der vi mellom anna tek blod- og muskelprøver som blir analysert i våre eigne laboratorium. Vi har stor grad av studentinvolvering og studentar skal lærast opp i laboratoriemetodar. Ingeniøren skal hjelpe til med gjennomføring av forskingsprosjekt ...

Førsteamanuensis

Det er ledig fast stilling som førsteamanuensis i sport management ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under Seksjon for kultur og samfunn. Seksjonen driver undervisning og forskning utfra samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiv. Det innebærer en vinkling der idretten tolkes som en arena og et praksisfelt for danning og omdanning av mening, identitet og verdier. Forskningen har fokus på sosiale og ...