Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Forsvarets institutt

Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt (NIH/F) er en underavdeling av Forsvarets høgskole (FHS), men er lokalisert ved Norges idrettshøgskole.

Forsvarets institutt ved Norges idrettshøgskole (NIHF) er Forsvarets ledende fagmiljø innen spørsmål som retter seg mot militær trening og ferdighetsutvikling. NIH/F utøver også fagansvaret for Militær idrett og trening (MIT-faget) for hele Forsvaret. Dette fagansvaret innebærer at vi utvikler rammebetingelsene for at fagområdet skal ha best mulig forutsetninger for å bli ivaretatt på en god måte. NIHF har også ansvar for å koordinere all konkurranseidrett som foregår i Forsvaret

Fagansvar

For at fagområdet skal ha tydelige strukturer for aktivitet, drift og forvaltning, er det etablert et hierarki av styrende dokumenter. Gjennom bestemmelser, regelverk og retningslinjer beskrives ansvar, myndighet, krav og føringer. Regelverk knyttet til ferdighetsmerker, fysiske prøver og mesterskap er eksempel på fagområdets regelverk. NIH/F har ansvar for å utvikle og ajourføre å disse styrende dokumentene. NIH/F har også ansvar for rådgivning innen treningsfaglige problemstillinger i Forsvaret.

Utdanning, forskning og utvikling

For å dekke forsvarets behov for idrettsfaglig kunnskap og kompetanse, har NIH/F utviklet utdanningsstrukturen Militær Fysisk Trening (MFT). Utdanningsmodellen tar mål av seg å gi militært personell tilstrekkelig med kompetanse til å drive treningsarbeidet på en fornuftig og skadeforebyggende måte. NIH/F har også etablert egen forskningsaktivitet for å utvikle forskningsbasert kunnskap som Forsvaret har behov for.

Ved spørsmål om Forsvarets kvote, ta kontakt med Jørgen Eriksen:

Les mer på Forsvarets egne sider.