Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Forsvarets institutt

Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt (NIH/F) er en underavdeling av Forsvarets høgskole (FHS), men er lokalisert ved Norges idrettshøgskole.

Norges idrettshøgskole/Forsvarets institutt er overordnet fagansvarlig for tjenesteområdet idrett og trening og er gitt et særskilt ansvar for policy, direktiver, idrettsfaglig rådgivning og styring av all militær idrett. Samtidig er NIH/F er del av en høgskole, hvor forskning, utdanning og formidling er hovedleveransene. Disse leveransene ivaretas av Seksjon for militær ferdighetslære.

Instituttet skal sette treningsfaglige ufordringer på dagsorden i ulike miljøer hvor den menneskelige faktor er av betydning for å løse gitte oppdrag. Gjennom forskning og fagutvikling, utdanning og kursvirksomhet skal NIH/F sørge for at virksomheten på denne sektoren drives på et kvalitativt høyt nivå. Til grunn for instituttets virksomhet ligger en helhetlig forståelse av mennesket i bevegelse.

Om NIH/F
Fagansvar idrett og trening
Seksjon for militær ferdighetslære
Militær idrett
Moving Soldiers - Soldaten i bevegelse 

Kontaktperson:

Eksterne lenker

Forsvaret