Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Fagseksjonar

Den faglege verksemda ved Norges idrettshøgskole (NIH) er organisert i fem fagseksjonar.

Seksjon for fysisk prestasjonsevne
Fagleg tyngdepunkt er menneskeleg prestasjonsevne.

Seksjon for coaching og psykologi
Seksjonen har tre faglege tyngdepunkt; idrettspsykologi, bevegelsespedagogikk og coaching.

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk
Vårt tyngdepunkt er utdanning av kroppsøvingslærarar, spesialpedagogar i tilpassa fysisk aktivitet og rettleiarar i friluftsliv.

Seksjon for kultur og samfunn
Seksjonen er sett saman av fagmiljøa innanfor idrettssosiologi, idrettshistorie, idrettsfilosofi, sport management og idrett, kultur og utviklingssamarbeid.

Seksjon for idrettsmedisinske fag
Forskingsaktiviteten er konsentrert om seks hovudområde; førebyggjing av idrettsskader, kvinner, trening og helse, fysisk aktivitet og helse, overvåking av fysisk aktivitet og fysisk form, aktiv rehabilitering av muskel-/skjelettlidingar og fitness.