Jostein Steene-Johannessen

Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 22 95 / +47 402 28 463
E-post
jostein.steene-johannessen@nih.no

Forskning

Fysisk aktivitet, målemetoder, epidemiologi, metabolsk syndrom, barn og unge.
Er primært tilknyttet forskningsprosjekter ved seksjon for idrettsmedisinske fag som omhandler kartlegging av fysisk aktivitet (PANCS og KAN) samt DEDIPAC der hovedmålet er å identifisere state-of-the art metoder for å registrere fysisk aktivitet og sedat adferd.

Kort biografi

Jostein Steene-Johannessen forsvarte ph.d.-graden i 2009 og er nå tilknyttet seksjon for idrettsmedisinske fag, NIH som forsker. Han er til daglig ansatt som førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og er nå tilknyttet seksjon for idrettsmedisinske fag i sin forskningstid. Han har publisert flere artikler med spesielt fokus på fysisk aktivitet, fysisk form og risikofaktorer for hjerte-
og karsykdommer blant barn og unge.

Publikasjoner

Pressebilder