Bilde av Øyvind Førland Standal

Øyvind Førland Standal

Avdeling
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk
Telefon
+47 23 26 22 38 / +47 416 54 936
E-post
o.f.standal@nih.no

Ansvarsområde

 

Forskning

Inkludering
Fysisk aktivitet og funksjonshemming
Kroppsøving
Pedagogisk filosofi

Undervisning

Eg er programansvarleg på studiet Fysisk aktivitet og funksjonshemming, og underviser i hovudsak om idrettspedagogisk arbeid innanfor rehabilitering og skule.

Kort biografi

Øyvind Førland Standal er professor i idrettspedagogikk. Øyvind er særleg opptatt av inkludering og tilpassa fysisk aktivitet. Han er utdanna kroppsøvingslærar og har jobba både i grunnskulen og som idrettspedagog i rehabilitering. I 2009 forsvarte han sin doktorgradsavhandling on læring i rehabilitering og har sidan då jobba ved seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Øyvind si forsking omfattar tre tematikkar: tilpassa fysisk aktivitet, kroppsleg læring og studentar si læring i høgare utdanning.

Publikasjoner

Pressebilder