Anne Marte Pensgaard

Stilling
Professor
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 24 21 / +47 419 00 365
E-post
a.m.pensgaard@nih.no

Forskning

Anvendt idrettspsykologi
Motivasjon
Toppidrett

Undervisning

 

Kort biografi

Anne Marte jobber 50 % som professor i idrettspsykologi på NIH og 50 % som leder av idrettspsykologi ved Olympiatoppen. Hovedfokuset for hennes forskning er motivasjonelle forhold relatert til mestring av stress i ekstreme situasjoner. Et annet viktig område er betydningen av trener-utøver-forholdet for prestasjoner. Dette er nært knyttet opp til hennes daglige kontakt og veiledning av utøvere på elitenivå. Hun har jobbet mye med mentale prosesser innen ballspill, spesielt fotball og håndball.

Publikasjoner

Pressebilder