Finn Olstad

Avdeling
Seksjon for kultur og samfunn
Telefon
+47 23 26 23 87 / +47 911 47 827
E-post
finn.olstad@nih.no

Forskning

Norsk historie / idrettshistorie fra ca. 1850

Undervisning

Idrettshistorie masternivå

Kort biografi

Finn Olstad er professor II ved Seksjon for kultur og samfunn, NIH. Han er dr. philos. og arbeider ellers som uavhengig historiker. Han har skrevet bøker om arbeiderbevegelsens historie, lokal historie og generell norsk historie, foruten idrettshistorie. Blant disse kan nevnes Einar Gerhardsen – en politisk biografi (1999), LOs historie bd. 1 (2009), Frihetens århundre (2010) og Det farlige demokratiet (2014). Den lange oppturen. Norsk historie 1945-2015 utkommer våren 2017. Idrettshistorie: Norsk idretts historie bd. 1 (1987), Fotball! Norges Fotballforbund 100 år (2002, med Matti Goksøyr). Arbeider f.t. med en bok om idrett i det okkuperte Norge 1940-45 (med Matti Goksøyr), utkommer høsten 2017.

Publikasjoner

CV

Pressebilder