Bilde av Elin Kolle

Elin Kolle

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 24 23
E-post
elin.kolle@nih.no

Ansvarsområde

Emneansvarlig Vitenskapelig metode og statistikk.

Forskning

Fysisk aktivitet og helse, måling av fysisk aktivitet, epidemiologi, barn og unge.

Kort biografi

Elion Kolle disputerte ved NIH i 2009. Hun hadde deretter en tre års postdoc stilling på seksjon for idrettsmedisinske fag, NIH og har vært ansatt som førsteamanuensis på samme sted siden 2013. Kolle har i de senere år vært involvert i en gruppe som arbeider med å kartlegge fysisk aktivitetsnivå i den norske befolkningen, og har publisert flere artikler knyttet til dette temaet.

Publikasjoner

Pressebilder