Robyn Lloyd Jones

Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
E-post
r.l.jones@nih.no

Forskning

Coaching
Sosiologi
Kvalitativ forskning

Undervisning

MAS475 Coaching

Kort biografi

Robyn Lloyd Jones er tilsatt i 20 % bistilling som Professor II ved Norges Idrettshøgskole. Han er fast tilsatt som Professor ved Cardiff School of Sport, University of Wales Institute, Cardiff (UWIC).

Publikasjoner

Pressebilder