Bilde av Mats Melvold Hordvik

Mats Melvold Hordvik

Stilling
Stipendiat
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 23 04
E-post
mats.hordvik@nih.no

Forskning

Modellbasert praksis
Lærerutdanning
Selvstudie metodologien

Undervisning

Underviser i håndball, ballspill og coaching. Håndball: Førsteåret (1BA) og andreåret faglærer i kroppsøving og idrettsfag (2BAFKI) Fordypning ballspill (Teamball): Tredjeåret faglærer i kroppsøving og idrettsfag (3BAFKI) Coaching: Tredjeåret trening, coaching og psykologi (3BATCI)

Kort biografi

  • Det overordnede målet med Mats sitt dr. grads prosjektet er å undersøke "teach to teach", da med spesielt fokus på hvordan undervise kommende lærere Teamball (Sport Education).
  • Mats er interessert i både faglærerstudentenes og egne erfaringer fra undervisningen av Teamball, i tillegg til faglærerstudentenes erfaring av å anvende Teamball i egen skolepraksis.
  • Tittelen på dr. grads prosjektet er: "En lærerutdanners selvstudie av å undervise Teamball til faglærerstudenter".
  • Han har mastergrad i idrettsvitenskap fra NIH med læring i håndball som spesialfelt. Tittel på masteroppgaven var; ‘Læring gjennom videofeedback’.

  • Har bakgrunn som idrettsfagslærer på videregående skole i 3 år.
  • 12 års trenererfaring.

Pressebilder