Bilde av Siv Gjesdal

Siv Gjesdal

Stilling
Stipendiat
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 22 51
E-post
siv.gjesdal@nih.no

Ansvarsområde

Undervisning i fotball på førsteåret (1BA) og på faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag (FKI).

Forskning

Idrettspsykologi
Coaching
Fotball
Motivasjon
Barne- og ungdomsidrett

Kort biografi

Erfaring fra barne og ungdomsidretten, som trener og trenerkoordinator. Bachelorgrad fra University of Bath i Sport & Exercise Science. Master i psykologi og coaching ved Norges idrettshøgskole. Skriver avhandling basert på PAPA-prosjektet.

Pressebilder