Anne-Mette Bredahl

Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 23 07
E-post
a.m.bredahl@nih.no

Ansvarsområde

Eksternt finansiert Post Doc. Et samarbeid med organisasjonen Foreningen Ridderrennet, med finansiering fra Extrastiftelsen.

Kort biografi

Anne-Mette disputerte i 2012med dr. grads prosjektet "Handikap, eksistens og fysisk aktivitet".

I sin Post Doc jobber hun med å forske på temaet: Hva betyr deltagelse i Ridderrennet for førstegangsdeltakere (og studenter), og inspirerer det til fysisk aktivitet i lokalmiljøet?

Pressebilder