Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Kroppsøvings-konferanse

Årets konferanse har som tema: Kroppsøving: Status og utfordringer og skal være på NIH 14. og 15. juni, 2012.

Nasjonal forskningskonferanse om kroppsøvingsfaget på NIH 14. - 15. juni
 
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole har tatt mål av seg å arrangere årlige forskningskonferanser om kroppsøvingsfaget.
 
Alle ansatte og masterstudenter ved høyskoler og universitet samt kroppsøvingslærere ved alle landets skoler inviteres til konferansen, med eller uten faglige innlegg. Målet med konferansene er å holde kroppsøvingsfaget i bevegelse gjennom å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk.
 
Foreløpig program
 

Tid

Torsdag 14. juni

Fredag 15. juni

0900 - 1000

Registrering / kaffe

PLENUMSFOREDRAG

1000 - 1100

Åpning

PLENUMSFOREDRAG

Parallelle sesjoner

 

1100 - 1200

Parallelle sesjoner

 

1200 - 1300

Lunsj

1300 - 1400

Lunsj

Parallelle sesjoner

 

1400 - 1500

Parallelle sesjoner

 

1500 - 1600

 

1630 - 1800

Parallelle praksisøkter

 

1900 -

Middag og bar

 

 
Årets konferanse vil kun inneholde muntlige foredrag. Det enkelte foredrag skal ha en varighet på 20 - 25 minutter med 5- 10 minutter til spørsmål og diskusjon (til sammen maks 30 minutter). Det legges inn 3 foredrag i hver sesjon. Det inviteres til å sende inn abstract for aktuelle foredrag. En fagkomite plasserer aksepterte foredrag i sesjoner med tilsvarende tema.
 
Tidsfrister
1.februar:      Frist for innsending av abstrakt
1 mars: Bekreftelse på aksepterte foredrag sendes aktuell foredragsholdere
25.mars: Endelig program legges ut
1. april: Siste frist for påmelding redusert pris (kr 1300/ Studentpris kr 800)
1. juni: Siste frist for påmelding full pris (1550/ studentpris kr 1000)
 
Reise og opphold
Alle deltakere må selv ordne reise og opphold.
Innbetalt konferanseavgift dekker adgang til konferansen, lunsj begge dager samt sosial kveld på torsdag med mat. Hele konferansen gjennomføres i NIHs lokaler.
 
Påmelding og innbetaling
Påmelding med fullstendig navn og arbeidssted på e-post til
 
 
Innbetaling til Kontonummer 76940500784. Merk innbetalingen: Kroppsøvingskonferanse
Kvittering for innbetalt konferanseavgift vil ligge i den enkeltes konferansemappe som mottas ved oppmøte på konferansen.
 
Spørsmål
Spørsmål om konferansen kan rettes til medlemmer av fagkomiteen som består av
Gunn Engelsrud

Meld deg på nyhetsbrev