Nyheter 2017

Fotballgruppa fra sport managment.

NIH Forsker Grand Prix

Man skal tidlig krøkes for god forskningsformidler å bli. Nylig fikk NIH studenter på andre år bachelor testet formidlingsevner av egne forskningsresultater under NIH Forsker Grand Prix.

NIH er blant de mest populære idrettsutdanningene også i år.

Gode søkertall for NIH

Stadig flere ønsker å studere idrettsfag. Tallene fra Samordna opptak viser en økning på 13 prosent innen utdanningsområdet IDRETT. Norges idrettshøgskole har en økning i søkertallet på 17 prosent.