Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Hvem har publisert hva

Her vil forrige måneds Cristin-registreringer ligge. Publikasjonslisten innholder de publikasjonene som oppfyller kravene for DBH-rapportering.

November 2015

 

 

Andersen, Lars Bo; Lauersen, Jeppe Bo; Brønd, Jan Christian; Anderssen, Sigmund Alfred; Sardinha, Luís B.; Steene-Johannessen, Jostein; McMurray, Robert G.; Barros, Mauro V.G.; Kriemler, Susi; Møller, Niels Christian; Bugge, Anna; Kristensen, Peter Lund; Ried-Larsen, Mathias; Grøntved, Anders; Ekelund, Ulf. 
 
Brazendale, Keith; Beets, Michael W.; Bornstein, Daniel; Moore, Justin B.; Pate, Russell; Weaver, Robert; Falck, Ryan S.; Chandler, Jessica L.; Andersen, Lars Bo; Anderssen, Sigmund Alfred; Cardon, Greet; Cooper, Ashley; Davey, Rachel; Froberg, Karsten; Hallal, Pedro C.; Janz, Kathleen F.; Kordas, Katarzyna; Kriemler, Susi; Puder, Jardena; Reilly, John J.; Salmon, Jo; Sardinha, Luis B.; Timperio, Anna M.; van Sluijs, Esther M.F.. 
Equating accelerometer estimates among youth: The Rosetta Stone 2. Journal of Science and Medicine in Sport 2015 s. –
 
Byrkjeland, Rune; Unhammer Njerve, Ida; Anderssen, Sigmund Alfred; Arnesen, Harald; Seljeflot, Ingebjørg; Solheim, Svein. 
 
Cooper, Ashley R.; Goodman, Anna; Page, Angie S.; Sherar, Lauren B.; Esliger, Dale W.; van Sluijs, Esther M.F.; Andersen, Lars Bo; Anderssen, Sigmund Alfred; Cardon, Greet; Davey, Rachel; Froberg, Karsten; Hallal, Pedro; Janz, Kathleen F.; Kordas, Katarzyna; Kreimler, Susi; Pate, Russell; Puder, Jardena; Reilly, John J.; Salmon, Jo; Sardinha, Luis B.; Timperio, Anna M.; Ekelund, Ulf.
 
Dyrstad, Sindre Mikal; Anderssen, Sigmund Alfred; Edvardsen, Elisabeth; Hansen, Bjørge Hermann. 
Cardiorespiratory fitness in groups with different physical activity levels. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2015 s. –
 
Engebretsen, Lars; Lind, Martin. 
Anteromedial rotatory laxity. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2015 ;Volum 23.(10) s. 2797-2804
 
Engelsrud, Gunn. 
Kjønn og inkludering. I: Inkluderende kroppsøving. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-47064-7. s. 24-43
 
Esser-Noethlichs, Marc; Midthaugen, Per. 
Interkulturell læring og inkludering i kroppsøving - noen fagdidaktiske refleksjoner. I: Inkluderende kroppsøving. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-47064-7. s. 96-120
 
Holme, Ingar Morten K; Anderssen, Sigmund Alfred. 
 
Haakstad, Lene Annette Hagen; Torset, Beate S.; Bø, Kari. 
 
Jansson, Eva; Hagströmer, Maria; Anderssen, Sigmund Alfred.
 
Kjær, Ingirid Geirsdatter Heald; Kolle, Elin; Hansen, Bjørge Hermann; Anderssen, Sigmund Alfred; Torstveit, Monica Klungland. 
 
Kristenson, Karolina; Bjørneboe, John Andreas; Waldén, Markus; Ekstrand, Jan; Andersen, Thor Einar; Hägglund, Martin. 
 
LaPrade, Robert F.; Moulton, Samuel G.; Nitri, Marco; Mueller, Werner; Engebretsen, Lars. 
Traumatology, Arthroscopy 2015 ;Volum 23.(10) s. 2950-2959
 
Persson, Andreas; Kjellsen, Asle; Fjeldsgaard, Knut; Engebretsen, Lars; Espehaug, Birgitte; Fevang, Jonas Meling. 
 
Resaland, Geir Kåre; Moe, Vegard Fusche; Aadland, Eivind; Steene-Johannessen, Jostein; Glosvik, Øyvind; Andersen, John Roger; Kvalheim, Olav Martin; McKay, Heather A.; Anderssen, Sigmund Alfred. 
 
Rugseth, Gro. 
Ett kroppsøvingsfag : mangfoldige kropper. I: Inkluderende kroppsøving. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-47064-7. s. 79-95
 
Rugseth, Gro; Standal, Øyvind Førland. 
Kroppsøving og overvekt. I: Inkluderende kroppsøving. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-47064-7. s. 44-56
 
Solbraa, Ane; Ekelund, Ulf; Holme, Ingar Morten K; Graff-Iversen, Sidsel; Steene-Johannessen, Jostein; Aadland, Eivind; Anderssen, Sigmund Alfred. 
 
Standal, Øyvind Førland. 
Evner og føresetnadar i kroppsøving. I: Inkluderende kroppsøving. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-47064-7. s. 121-135
 
Standal, Øyvind Førland. 
Tilpassa opplæring og inkludering i kroppsøving : introduksjon til boka. I: Inkluderende kroppsøving. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-47064-7. s. 9-23
 
Steene-Johannessen, Jostein; Anderssen, Sigmund Alfred; van der Ploeg, Hidde P; Hendriksen, Ingrid; Donnelly, Alan; Brage, Søren; Ekelund, Ulf. 
 
Steffen, Kathrin; Engebretsen, Lars.
 
Stensvold, Dorthe; Viken, Hallgeir; Rognmo, Øivind; Skogvoll, Eirik; Steinshamn, Sigurd Loe; Vatten, Lars Johan; Coombes, Jeff S; Anderssen, Sigmund Alfred; Magnussen, Jon; Ingebrigtsen, Jan Erik; Singh, Maria A Fiatarone; Langhammer, Arnulf; Støylen, Asbjørn; Helbostad, Jorunn L.; Wisløff, Ulrik. 
 
Tjomsland, Hege Eikeland; Larsen, Torill Marie Bogsnes; Holsen, Ingrid; Ronglan, Lars Tore; Samdal, Oddrun; Wold, Bente. 

 

 

Arkiv 2013-2015