Talentutvikling i norsk kvinnehåndball

Formålet er å undersøke hvordan talentutvikling organiseres og koordineres i norsk håndball. Og hvordan unge norske håndballspillere utvikler seg mot å bli toppspillere i komplekse talentutviklingssystemer.

-

Formål

I dette prosjektet undersøker vi organiseringen av talentutviklingen i norsk håndball og hvordan denne påvirker den individuelle utviklingen mot elitenivå.

Prosjektbeskrivelse

Studien er en multippel case studie som bygger på flere ulike datakilder. Gjennom deltagende observasjon, intervjuer og sporing av treningsdagbøker følger vi flere u-landslagsutøvere gjennom deres utvikling over en 2-års periode. Prosjektet består av fire ulike studier, som utforsker talentutvikling fra både et organisasjonsperspektiv og et individuelt perspektiv. I fokus står samspillet mellom utøver, klubb, skole og forbund. Over fire år har vi fulgt nærmere 40 kvinnelige spilleres vei mot et elitenivå. Målet har vært å undersøke forskjellene på suksessfulle og ikke-suksessfulle utviklingsforløp.