Hodeskader blant FIS World Cup alpinister, snowboardere og freestylekjørere

Hodeskader utgjør mellom 10 og 13% av alle skader i FIS World Cup alpint, snowboard og freestyle. Det er ukjent om skadeforekomsten er lik for kvinner og menn eller mellom ulike konkurransegrener innenfor alpint, snowboard og freestyle. Skademekanismene for hodeskader blant denne kohorten er ukjente. Vi ønsker å beskrive hvordan hodeskadene skjer o

-

Formell tittel

Hodeskader blant FIS World Cup alpinister, snowboardere og freestylekjørere

Formål

1) Insidens av hodeskader blant FIS World Cup utøvere

2) Videoanalyse av skadesituasjoner og bevegelsesanalyse (2D) for å estimere hastigheter involvert i skadesituasjoner (hjelm mot underlag)

Prosjektbeskrivelse

 
Skaderegistrering gjennom FIS Injury Surveillance System. Videoanalyse av skadesituasjoner som har oppstått i FIS World Cup, Ski/snowboard verdensmesterskap og Olympiske Leker.