Avgjørende faktorer for utvikling av toppidrettsutøvere i Norge

-

Formell tittel

Development of Excellence in Young Norwegian Athletes The Importance of Self-Determined Motivation and Self-Regulated Behaviors

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke assosiasjoner mellom selvbestemt motivasjon og selv-regulering, og hvordan dette påvirker unge utøveres treningsbelastning, utvikling, og prestasjoner.

Prosjektbeskrivelse

Det skal gjennomføres tverrsnitts- og longitudinelle studier, for å hhv kartlegge samt følge utøvere over tid. Første studie, en tverrsnittsundersøkelse blant unge utøvere, ble gjennomført i desember 2013/januar 2014. Resultater fra denne studien ble presentert ved konferansene til European College of Sport Science og Association for Applied Sport Psychology i 2015, og i tillegg blir artikkel sendt til Journal og Sport and Exercise Psychology for publisering. For studie to, en intervjustudie med eliteutøvere gjennomført i 2014, blir data analysert og artikkel sendt til Journal of Applied Sport Psychology for publisering. Studie tre, en longitudinell undersøkelse, blir gjennomført vintersesongen 2015/16, og undersøker motivasjon og selv-regulering blant unge vintersport utøvere gjennom en konkurransesesong. Prosjektet er et samarbeid mellom FOBU, Olympiatoppen, og School of Human Kinetics, University of Ottawa, Canada.

Resultat

Prosjekt pågår og resultatene publiseres ved prosjektets slutt.