Breakdans – ”det er meg”!

-

Formell tittel

Breakdans – ”det er meg”! Bevegelsesferdigheters betydning i en flerkulturell samfunnskontekst.

Formål

Prosjektet er rettet mot hvilken betydning bevegelsesferdigheter i breakdans kan ha for ungdom. Det overordnede målet er å synliggjøre ungdommenes erfaringer og opplevelser ved å utøve breakdans i en flerkulturell samfunnskontekst.
Breakdans er en del av hip-hop kulturen og er et felt som forbindes med ungdomskulturelle uttrykksformer. Breakdans har utviklet seg fra å være et subkulturelt fenomen til en moderne ungdomsaktivitet som er akseptert av ungdom flest. Breakdans handler om å utforske og leke med kroppens bevegelsesmuligheter. Nye bevegelser læres ved å imitere andre dansere, samtidig som det er viktig å sette sin egen signatur på bevegelsene for å fremheve egen posisjon og eget uttrykk. Igjennom hip-hop kulturen er kroppen bærer av symbolsk verdi som kan konverteres til sosial og kulturell kapital.
En dypere forståelse av ungdommenes opplevelser og erfaringer knyttet til bevegelsesutfoldelse og ferdigheter i breakdans kan bidra til nye impulser i forhold til å fremme og fornye aktivitetene turn og dans i grunnskolens kroppsøvingsfag. 
 

Prosjektbeskrivelse

Det vil bli gjennomført et feltarbeid med deltagende observasjon og kvalitative intervju.