Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Forskningsprosjekter IUF

På denne siden finner du en oversikt over forskningsprosjekter tilknyttet IUF- prosjektet

PhD- prosjekter 

 

Idrettsbistand - Etablerte forestillinger og praksis 

Anders Hasselgård, Norges idrettshøgskole, 2010-2013 

Prosjektet skal ta for seg utviklingen av norsk idrettsbistand fra OL på Lillehammer i 1994 til i dag. Det blir lagt vekt på å identifisere etablerte forestillinger om idrett som et virkemiddel i utviklings- og fredsarbeid.

 

Mastergradsoppgaver

 

Idrettsforbundets internasjonale bistandsengasjement

Mads Roser, Norges idrettshøgskole,  juni 2011

Målet med mastergradsoppgaven er å studere hvordan Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIF) internasjonale bistandsarbeid har endret seg som et resultat av en økende interesse for bruk av idrett som et verktøy i internasjonalt utviklingsarbeid.

 

Norges Fotballforbund i norsk utviklings- og utenrikspolitikk: Den norske fotballmodellen

Anders Hasselgård, Universitetet i Oslo, 2008

Målet med mastergradsoppgaven er å gi en bedre forståelse av samspillet mellom Norges Fotballforbund (NFF), Utenriksdepartementet (UD) og Norad i norsk utviklings- og utenrikspolitikk.

 

Cover "Batting for Peace"

Cricketdiplomatiet mellom India og Pakistan 

Arne Næss-Holm, Universitetet i Oslo, 2007

Mastergradsoppgaven undersøker hvorvidt cricketdiplomatiet mellom India og Pakistan har vært vellykket. Masteroppgaven er omarbeidet til en bok.