Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Antioksidanter og fettsyrer

Prosjektdeltakere

 • Gøran Paulsen (prosjektleder)
 • Truls Raastad (prosjektleder)
 • Elisabet Børsheim (NIH)
 • Rune Blomhoff (Ernæringsinsituttet ved Universitetet i Oslo)
 • (Smartfish)
 • Håvar Hammarsland (NIH, masterstudent)
 • Rasmus Einar Johansen (NIH, masterstudent)
 • Elisabeth Ulseth (Medisinstudent ved UiO)
 • Arne Skaug (høgskolen i Østfold)
 • Ole Sveen (Høgskolen i Østfold)
 • Christine Helle (Olympiatoppen)
 • Ina Garthe (Olympiatoppen)
 • Bent Ronny Rønnestad (Høgskolen i Lillehammer)
 • Joar Hansen (Høgskolen i Lillehammer)

Formell tittel

Effekt av antioksidanter og Smartfish på tilpasninger til styrketrening og utholdenhetstrening

Formål

Antioksidanter har mange viktige funksjoner i kroppen vår, men om vi inntar store doser av for eksempel vitamin C, kan vi potensielt bremse prosesser som gir oss treningseffekt. I denne studien ønsker vi å undersøke dette nærmere. Vi ønsker også å teste et kommersialt produkt, Smartfish, som har utviklet en restitusjonsdrikk som bl.a. inneholder fiskefettsyrer, fiskepeptider og en miks av antioksidanter i moderate mengder.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet vil gjennomføres i to deler.
 1. Registrere endringer i styrke og muskelvekst etter en periode med styrketrening, samt følge restitusjonen av muskelfunksjonen og signaler for muskelvekst etter en styrketreningsøkt mens forsøkspersonene inntar vitamin C- og E-tilskudd, Smartfish eller placebo.
 2. Registrere endringer i utholdenhet og maksimalt oksygenopptak etter en periode med utholdenhetstrening mens forsøkspersonene inntar C- og E-vitamin, Smartfish, astaxanthin eller placebo.

Forsøkspersonene som skal rekrutteres vil være primært studenter som allerede er vant med styrketrening og utholdenhetstrening (begge kjønn).
Vi vil benytte tradisjonelle tester for å måle styrke, samt MR, DEXA, og vi vil ta biopsier (vevsprøver) underveis.

Resultat

I oppstartsfasen. Forventet fullført 2013.