Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Film prøveforelesninger

Her finner du prøveforelesninger som vi har filmet, samt film av enkelte disputaser og intervjuer med stipendiater.

Tone Bere

Tema: Skademekanismer i World Cup alpint

Se film av prøveforelesning

Se film av disputas

Portrett av Tone Bere

Thomas Losnegard

Tema: Hva bestemmer prestasjonene i moderne elite-langrenn?

Se film av prøveforelesning

Se film av disputas

 Thomas Losnegard

Anne-Mette Bredahl

Tema: Hvordan oppleves det å delta i fysisk aktivitet og hva kan deltagelse bety i hverdagen når man lever med en funksjonshemming?

Se film av disputas

Se film av prøveforelesning

 Anne-Mette Bredahl

Eivind Andersen

Tema: Cellulære og molekylære effekter av trening i hjerte-, kar- og skjelettmuskler hos inaktive individer.

Se prøveforelesningen.

 Eivind Andersen

Jørgen Weidemann Eriksen

Tema: Hvordan lærer soldater å prestere optimalt og hvilken nytte kan idrettspedagogikken ha av slik kunnskap?

Se prøveforelesningen.

 Jørgen Weidemann Eriksen

Martin Sæbu

Tema: Sammenhenger mellom indre motivasjon og aktivitetsnivå blant funksjonshemmede.

Se prøveforelesningen og intervjuet om oppgaven.

 Martin Sæbu

Ina Garthe

Tema: Effects of protein supplementation on gains in muscle mass with strength training.

Se prøveforelesningen.

 Ina Garthe

Pål Lagestad

Tema: Fysisk styrke eller bare prat. Om kjønn, fysisk trening og ordenstjeneste i politiet.

Se prøveforelesningen.

 Pål Lagestad

Marc Esser-Noethlichs

Tema: Hvordan kan idrett og kroppsøving være en arena for interkulturell læring.

Se intervjuet og se prøveforelesningen.

 Marc Esser-Noethlichs

Jens Birch

Team: Hva kan og ikke kan nevrovitenskap forklare oss om bevissthet.

Se intervju og se prøveforelesningen.

 Jens Birch

Mario Bizzini

Tema: Injuries and musculoskletal complaints in football referees.

Se prøveforelesning, se disputas og les doktoravhandling.

 Mario Brizzini

Solfrid Bratland-Sanda

Tema: Trening og spiseforstyrrelser

Se intervju, se prøveforelesning og les doktorgradsavhandling.

 Solfrid Bratland-Sanda

Ingeborg Hoff Brækken

Tema: Effekten av bekkenbunnstrening ved underlivsprolaps

Se intervju, se prøveforelesning og les doktorgradsavhandling.

Ingeborg Hoff Brækken

Lene A. H. Haakstad

Tema: Trening og graviditet

Se intervju, se prøveforelesning og les doktorgradsavhandling.

Lene A. H. Haakstad

Jon Karlsen

Tema: The putting performance model

Se prøveforelesning og les doktorgradsavhandlingen.

Jon Karlsen

Elin Kolle

Tema: Barn og fysisk aktivitet og kroppsvekt (BMI)

Se intervju, se prøveforelesning og les doktorgradsavhandling.

Elin Kolle

Knut Løndal

Tema: Betydningen av barns fri lek på SFO

Se intervju, se prøveforelesning og les doktorgradsavhandlingen.

Knut Løndal

Robert Reid

Tema: Den optimale svingen i alpint

Se intervju, se prøveforelesning og se disputas og førsteopponent.

Robert Reid

Geir Kåre Resaland

Tema: 60 minutter daglig fysisk aktivitet over to år. Barn og fysisk form og risikofaktorer for hjerte-og karsykdommer

Se intervju, se prøveforelesning og les doktorgradsavhandling.

Geir Kåre Resaland

Bent Rønnestad

Tema: Bedre syklist med styrketrening

Se intervju og se prøveforelesning.

Bent Rønnestad

Jostein Steene-Johannessen

Tema: Barn og fysisk aktivitet, hvordan får man barn i bevegelse?

Se intervju, se prøveforelesning og les doktorgradsavhandling.

Jostein Steene-Johannessen

Albin Tenga

Tema: Ny metode for kampanalyse i fotball

Se prøveforelesning, se disputas og les doktorgradsavhandling.

Albin Tenga
 
Flere doktorgradsavhandlinger: