Jobs

Førsteamanuensis i vitenskapelige metoder/statistikk

Det er ledig fast stilling som førsteamanuensis i kvantitative vitenskapelige metoder og statistikk ved Norges idrettshøgskole. Undervisningsoppgavene vil hovedsakelig være knyttet til undervisning i vitenskapelig metode og statistikk på bachelor- og masternivå på tvers av fagseksjoner. Organisatorisk er stillingen knyttet til Seksjon for idrettsmedisinske fag. ...

Førstekonsulent

Seksjon for idrettsmedisinske fag søker kontormedarbeider i 50 % stilling. Stillingen er midlertidig med varighet på 2 år. Vi tilbyr varierte administrative oppgaver i et spennende fagmiljø.   Hovedoppgaver i stillingen: Webarbeid Prosjektarbeid Forefallende kontorarbeid Diverse ...

Spesialrådgiver/jurist forskningsetikk

  Spesialrådgiver/jurist forskningsetikk Det er ledig fast 10 % stilling som spesialrådgiver/jurist innen området forskningsetikk ved Norges idrettshøgskole (NIH). Oppgavene vil være som følger: Rådgivning i saker. Det vil si vurdering i forhold til helseforskningsloven, personopplysningsloven, lov om organisering av forskningsetisk arbeid, samt andre ...