Jobs

Stipendiatstilling i idrettssosiologi

Seksjon for kultur og samfunn ved NIH ønsker å styrke sin forskning på temaet ungdomsidrett. Målet er å bidra til en bedre kartlegging og forståelse av idrett og fysisk aktivitet blant barn og unge, endringer i disse aktivitetsmønstrene, idrettens/treningens betydning som en del av ungdomskulturen, idrettens plass i ulike lokalsamfunn og idrettspolitikken på området. Stipendiaten vil være en del av en forskningsgruppe bestående av forskere ved NIH og NOVA ...

Regnskapssjef

Regnskapssjef   Personal- og økonomiavdelingen består av 13 medarbeidere. I tillegg til arbeid med regnskap, budsjett, økonomistyring, personal og lønn, har enheten ansvar for innkjøpsfunksjonen og arkiv.   Da vår dyktige regnskapsleder skal begynne i ny jobb utenfor NIH søker vi hennes etterfølger. ...

Regnskapsmedarbeider

Regnskapsmedarbeider – vikariat med mulighet for fast ansettelse   Personal- og økonomiavdelingen består av 13 medarbeidere. I tillegg til arbeid med regnskap, budsjett, økonomistyring, personal og lønn, har enheten ansvar for innkjøpsfunksjonen og arkiv.   Vi søker en dyktig regnskapsmedarbeider i ...

Driftsingeniør

Driftsingeniør   Vi har ledig fast stilling som driftsingeniør i Eiendomsavdelingens drifts- og vedlikeholdsseksjon.   Avdelingen har tilsammen 29 ansatte hvorav 12 ansatte drifter og vedlikeholder ca. 38.000 m2 bygg og 140 mål utendørs idrettsanlegg/park. Øvrige ansatte er tilknyttet ...