Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Forskningsresultater

Ved Norges idrettshøgskole registreres FoU-arbeider i Cristin. En stor andel av skolens vitenskapelige artikler er fritt tilgjengelige i Brage - vårt institusjonelle arkiv.

Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. Systemet ble tatt i bruk i 2011, og frem til da ble ForskDok brukt til registrering. 

> Mer om Cristin (og Forskdok)

Brage

Brage er Norges idrettshøgskoles institusjonelle arkiv, og ble opprettet i 2008. Arkivet inneholder en stor del av skolens faglige produksjon, og alle dokumentene er gratis og fritt tilgjengelige for alle.

> Mer om Brage

Open access-fond

Majoriteten av NIHs artikler skal være åpent tilgjengelig via Open access-kanaler, det vil si enten i Open access-tidsskrifter eller i Brage. Publisering i Open access-tidsskrifter øker ved NIH, men her kan en høy forfatterbetaling være et hinder. NIH har derfor opprettet et fond for støtte til forfatterbetaling.

> Mer om fondet og NIHs Open access-policy

Forskertorget

På utstillingshyllen ved inngangspartiet i biblioteket finner du Forskertorget - en utstilling av ansattes nye publikasjoner.

> Mer om Forskertorget

Masteroppgaver og doktoravhandlinger

Alle masteroppgaver og doktoravhandlinger utgått fra Norges idrettshøgskole er registrert i Oria. Fra 2008 vil en større del av disse også være tilgjengelige i det institusjonelle arkivet Brage.

Masteroppgavene fra siste innlevering, finner du her.