Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Skrive oppgave

Prosessen med å skrive består av mange deler - hvordan finne litteratur, hvordan oppgi kilder m.m. Her finner du informasjon som kan være til hjelp.

Hvordan skal jeg finne litteratur?

Biblioteket har praktisk rettet undervisning for å hjelpe deg med å finne og bruke litteratur:

 • 1.års bachelor
  Informasjonstime om biblioteket, 1 time ved studiestart
  Litteratursøk i Oria og metode, 2 timer ved første hjemmeeksamen (IDR 140)
 • 2.års bachelor (for nye studenter som kommer fra andre studiesteder)
  Oria og APA-standarden, 2 timer ved studiestart
 • Årsstudium friluftsliv
  Oria og APA-standarden, 2 timer ved studiestart
 • Årsstudium idrett og samfunn
  Oria og APA-standarden, 2 timer ved studiestart
 • 3.års bachelor
  Litteratursøk i fagdatabaser, 3 timer
 • 1.års master
  Fordypning i litteratursøk, 3 timer
 • Utvekslingsstudenter
  Litteratursøk i Oria og APA-standarden, 2 timer
  Litteratursøk i fagdatabaser, 2 timer 

 Se timeplanen for informasjon om tid og sted.    

Det finnes flere online-kurs om hvordan finne og bruke litteratur:
VIKO (NTNU) 
Fag-VIKO (NTNU) 
Søk og skriv (Universitetsbiblioteket i Bergen)    

Hvordan ha oversikt over litteraturen jeg bruker?

Programmene Reference Manager og EndNote hjelper deg å holde oversikt over litteraturen, og gjør det enklere å sette inn siteringer og lage litteraturliste i oppgaven dinKlikk her for mer informasjon om programmene

Hvordan gjengir og oppgir jeg kilder?

Du oppgi kilder til litteraturen du har brukt. Å fremstille resultatet av andres arbeid som sitt eget, regnes som plagiering. Ved oppgavevurdering oppfattets det som fusk, selv om det ikke var din intensjon. Hvis du vil teste dine kunnskaper om kildebruk, kan du ta plagieringstesten fronterrommet Biblioteket.

Reglene for kildebruk er mange, og ved Norges idrettshøgskole skal bachelorstudenter bruke APA-standarden. Masterstudenter anbefales å bruke APA-standarden. Alle studenter må gjøre seg kjent med bibliotekets veiledning i hvordan gjengi og oppgi kilder:

 Til veiledningen    

NB! Har du lastet ned veiledningen som pdf-versjon? Den er utdatert, og anbefales ikke brukt lenger.

Mal for masteroppgave

Alle som skriver masteroppgave ved Norges idrettshøgskole, skal bruke skolens master-mal. Denne finner du i fronterrommet MAS Fellesrom.

Hva er en vitenskapelig artikkel?

Vitenskapelige artikler kan ha forskjellig utforming avhengig av fag, emne/tema, metode og type artikkel. Men som oftest har de en referanseliste og et kort sammendrag (abstract).

For mer informasjon kan du se på webguiden "Vad är en vetenskapelig artikel?" (laget av Biblioteket på Karolinska Institutet i Sverige).

Du finner mer informasjon om vitenskapelige artikler her:
Biblioteket på Högskolan i Jönköping
Cornell University Library

Bilder til oppgaven

Det finnes flere tjenester for bilder man fritt kan bruke (i f.eks. studentoppgaver). En trenger ikke innhente tillatelse for å bruke bildene, men må kreditere fotografen/den som har opphavsretten. Du kan finne slike bilder blant annet her:
www.freedigitalphotos.net
www.flickr.com/creativecommons